Coaching

Soms gaat het ineens niet meer. Vaak heeft dit al een lange geschiedenis totdat we tot stilstand worden gebracht. Dan komt er een tijd waarin herstel moet plaatsvinden. Ik ben inmiddels zeer ervaren in het herkennen van de fases van een herstel proces. Hertsel is een bewustwordingsproces en volgt een vast patroon, is onomkeerbaar, heeft aandacht nodig en vooral eigenaarschap. Dit is het eerste waaraan gewerkt wordt, de rest volgt en wordt door het eigenaarschap gedragen. Met duurzaam resultaat.

Individueel:

Voor iedereen die erin gelooft dat een beter leven begint bij jezelf, dat er altijd een keuze is hoe minimaal de speelruimte ook lijkt. Belang hechten aan creativiteit, expressie en reflectie als krachtige en persoonlijke tools om zichtbaar te maken wat speelt: al het goede maar ook datgene wat misschien jou tegenhoudt om tot gezond eigenaarschap te komen.

Teams:

Bij teams gaat het bij uitstek om samenwerking. Er is speelruimte nodig voor het individu zodat persoonlijke talent zichtbaar kan worden. Er is ruimte nodig om verhaal en beleving te delen. En er is ruimte nodig om samen te creëren. Met teams ga ik graag aan de slag met de team workshop:

Stel je eens voor!

Een creatieve workshop waarin het persoonlijk verhaal omgezet wordt in dat wat inspireert waardoor teamleden zich gesterkt door en verbonden met elkaar voelen. Het beeldend resultaat zorgt voor een blijvend beeldend inzicht!

Contact 

Keep connecting the dots!