Vts en Kunst- en cultuureducatie

Vts is de afkorting voor Visual Thinking Strategie. Wat mij betreft een van de meest bijzondere manieren om met meerdere personen in gesprek te gaan. Het voelt speels, luchtig en geeft een goed gevoel van gehoord worden. Een kunstafbeelding is altijd reden van gesprek maar de uitkomst gaat over veel meer.

Het is een veilige en oordeelvrije manier om het waarnemen te ontwikkelen en leren goed te benoemen wat men ziet, maar het maakt ook veel zichtbaar op individueel of groepsniveau. o.a. Groepsdynamiek, interesse en aandacht, spreekvaardigheid en communicatieniveau.

Vts gesprekken integreer ik vaak in mijn lessen en workshops maar kunnen ook uitstekend op zich zelfstaand als serie gegeven worden.

Kunst- en cultuureducatie is voor mij daar waar het pionierend onderwijs begint.

Onderwijs zou over de hele breedte meer moet gaan over het ontwikkelen van leergierigheid door een nieuwsgierige en een onderzoekende houding te ontwikkelen. Ook zou deze ontwikkeling vanaf groep 1/2 gecontinueerd moeten worden.

Gelukkig is er de afgelopen jaren landelijk veel aandacht en geld naar kunst- en cultuureducatie gegaan. Op die golf heb ik mee kunnen ontwikkelen en probeer zoveel mogelijk zaadjes te planten bij kinderen en de scholen om aandacht te hebben voor het creatief vermogen. En niet alleen als vaardigheid zoals dit ook vaak als 21first skills wordt gezien. Eerder breder en persoonlijker ingezet. Wat kan jouw creatieviteit voor jou doen en betekenen.

We zijn er allemaal van voorzien, maar ieder op een andere manier. Creativiteit is de lijm tussen alles wat we zijn, denken, voelen, kunnen en weten. Het vindt zijn katalysator in de verbeeldingskracht en het is een oneindig en groeiend vermogen.

Wanneer kinderen ervaren wie ze nog meer zijn dan dat wat ze moeten leren gaat de wereld voor ze open en kunnen ze op zich zelf vertrouwen.

Kunst en Cultuur uit de geschiedenis zijn goede inspiratie bronnen om begrip en ruimdenkendeid mee te nemen in het educatieproces.

Inmiddels heb ik veel werk gemaakt met kinderen, op scholen en daarbuiten, beeldend is dit het beste verslag. Werk in beeld

Keep connecting the dots!

HOME