Samenwerking

CreativityhotspOt staat voor een creatieve samenwerking.

Samen weten en kunnen we meer dan alleen en samenwerking creeert een meerwaarde die je alleen niet kunt bereiken:

1+1=3

Samenwerken is een vorm van creativiteit. Het spiegelt, inspireert, wringt of  dwingt, daagt uit en vergroot.

Zowel in mijn werk als maker, adviseur en docent van kunst- en cultuureducatie zet ik samenwerking vaak in om de krachtige werking ervan zichtbaar te maken.

Als coach zie ik samenwerking als de meest creatieve kracht van een team en is samenwerking tussen coach en client voorwaarde om tot hertsel en verbetering te komen.

 Keep connecting the dots!